Tämä verkkosivusto ei kerää eikä ylläpidä asiakasrekisteriä. Sopimus henkilötietojen käsittelystä tilitoimistossa tehdään aina kirjallisesti tilitoimiston ja asiakasyrityksen välillä.

Tietoturvan ja luottamuksellisuuden periaatteiden noudattaminen on tilitoimiston toiminnan ytimessä. Tilitoimiston sopimusehdoissa annetaan lupaus liikesalaisuuksien sekä muiden luottamuksellisten tietojen salassapidosta. Henkilötietojen kohdalla laki määrittelee erityisen velvollisuuden varmistaa niiden suojelu.

Tilitoimiston rooli henkilötietojen suojelussa on kaksitahoinen:

  • Rekisterinpitäjänä tilitoimisto vastaa omien asiakastietojen ja tiedostojen tietosuojasta.
  • Henkilötietojen käsittelijänä tilitoimisto huolehtii asiakkaidensa tiedostojen tietosuojasta.

Google Analytics

Tämä sivusto hyödyntää Google Analytics (GA4) -palvelua vierailijatietojen keräämiseen. Analytics-sovellus ei tallenna tunnistettavia tietoja kävijöistä ja IP-osoitteet ovat anonymisoituja. Ylläpitäjä ei pääse käsiksi tietoihin, jotka mahdollistaisivat yksittäisten kävijöiden tunnistamisen. Google Analyticsin tuottamia tietoja ei käytetä käyttäjien henkilöllisyyden selvittämiseen. Kaikki palvelun keräämät yksilö- ja demografiset tiedot ovat nimettömiä.

Kävijätietoja käytetään esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Sivuston toiminnan optimointi ja sen kehittäminen kerätyn datan perusteella
  • Kävijämäärien seuranta
  • Demografisten tietojen (kuten ikä, sukupuoli ja kävijän sijainti) analysointi, jotka Google Analytics kerää
  • Käyttäjien siirtyminen yhteistyökumppanisivustoille
  • Yhteistyökumppaneiden linkkien klikkausten seuranta ja konversioiden varmistaminen
  • Muut konversioseurannat, kuten klikkaukset ulkopuolisille sivustoille ja sisäiset klikkaukset